6 eigenschappen van een succesvolle ondernemer

Je bent ondernemer en streeft ernaar om te blijven groeien en succesvol te zijn. Het succes van je bedrijf is afhankelijk van verschillende factoren. Eén van die factoren ben je zelf als ondernemer, inclusief al je eigenschappen. Als ondernemer zul je deze eigenschappen moeten blijven ontwikkelen om succesvol te kunnen zijn kunnen zijn. In dit blog vertellen we wat de 6 kenmerkende eigenschappen van een succesvolle ondernemer zijn en hoe je deze kunt blijven ontwikkelen.

1. Visionair
Een succesvolle ondernemer is een visionair met een plan en een eigen visie. Hij ziet mogelijkheden waar anderen dat vaak (nog) niet zien. Waar anderen een braak stuk grond zien, daar ziet een visionair bijvoorbeeld een blok energiezuinige woningen voor mensen met een beperkt inkomen. Daarnaast is hij in staat om op de lange termijn te denken en lange termijn effecten goed in te schatten. De visionair denkt en kijkt vooruit, en laat zich niet van de wijs brengen. Hij zet dan ook alles in werking om zijn visie en doel te behalen.

2. Doorzettingsvermogen
Ondernemen gaat met vallen en opstaan. Zonder doorzettingsvermogen is de kans groot dat je op een bepaald moment de handdoek in de ring gooit, omdat het je allemaal teveel wordt. Een ondernemer met een groot doorzettingsvermogen geeft niet op en gaat gewoon door. Zo beseft hij proefondervindelijk dat je van fouten veel kunt leren. Fouten zijn namelijk dikwijls de basis van het volgende succes. Geef dus nooit op.

3. Creativiteit
Creativiteit is van essentieel belang voor het succes van een organisatie. Als startende ondernemer gaat je pad meestal niet over rozen en krijg je te maken met veel uitdagingen. Op het moment dat iets je visie en doelen in de weg staat helpt je creativiteit je om deze uitdagingen te omzeilen, op te lossen of zelfs op een manier in te zetten die je helpt. Om met de nodige ups en downs om te kunnen gaan en op termijn een succes van jouw onderneming te maken heb je dus zowel op operationeel- als op strategisch niveau een flinke dosis creativiteit nodig. 

4. Overtuigingskracht
Om jouw plannen succesvol uit te kunnen voeren en de doelen die je hebt gesteld te behalen, heb je een behoorlijke dosis overtuigingskracht nodig. Je moet immers zowel degenen die met jou werken als degenen aan wie jij jouw product of dienst gaat verkopen kunnen overtuigen. Dit is nodig bij een “koud” telefoongesprek of een presentatie aan investeerders, maar ook om de visie binnen je bedrijf verder uit te dragen.

5. Organisatievermogen
Ondernemen brengt vaak chaotische omstandigheden met zich mee. Deadlines die gehaald moeten worden, klanten of leveranciers waar je mee in gesprek bent en ga zo maar door. Dan is het wel zaak dat je als ondernemer je hoofd koel kunt houden en orde in de chaos kunt scheppen. Het organisatievermogen van een ondernemer is het vermogen om efficiënt om te gaan met middelen en tijd ten behoeve van een optimale planning en organisatie. Hierbij hoort het goed kunnen prioriteren van je belangrijkste taken en efficiënt je tijd indelen.

6. Risico’s nemen
Onderaan de streep is ondernemen een vak van risico’s nemen. Vaak is dat essentieel voor de groei van je onderneming waarbij een hoog risico vaak de potentie heeft voor een grote beloning. Om ervoor te zorgen dat je niet zomaar risico neemt, is het verstandig om met gelijkgestemden te sparren. Dat kan met mensen uit je eigen netwerk, of bijvoorbeeld uit een online netwerk en binnen een Mastermind groep. In een Mastermind groep ligt de focus op het delen van ervaringen en informatie van gelijkgestemden. Menige ondernemer heeft zijn bedrijf op die manier succesvol laten groeien.

Schuilt er een succesvolle ondernemer in jou?

Denk jij dat je bovenstaande eigenschappen bezit? Of dat je deze verder wilt gaan ontwikkelen? Dan schuilt er misschien wel een succesvolle ondernemer in jou. Bij het zetten van je eerste stappen als ondernemer is het belangrijk om bewust te zijn van de eigenschappen van een succesvolle ondernemer. Hier kun je je voordeel mee doen bij het bouwen aan je bedrijf.

Groei als ondernemer

Leer van gelijkgestemden in een Mastermind groep

Geef een reactie