Wat kun je verwachten van een Mastermind groep?

Mastermind groepen zijn in opmars. Steeds meer ondernemers en professionals zien hier de toegevoegde waarde inmiddels van. Door gebruik te maken van een Mastermind groep kun je namelijk meer succes behalen als ondernemer. Maar, wat kun je verwachten van een Mastermind groep en wat zijn de eigenschappen van zo’n groep? 

De essentie van een Mastermind groep

Een Mastermind groep is ervoor bedoeld om ondernemers met gelijksoortige doelen en belangen te verenigen. Daardoor kunnen ideeën voor het starten, groeien en innoveren van een bedrijf sneller, met meer kennis en efficiënter uitgevoerd worden. Het grote voordeel daarbij is, is dat alle leden van de groep zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Dat maakt sparren en brainstormen extra effectief. 

De bijeenkomsten van een Mastermind groep zijn bedoeld om je te laten groeien als ondernemer, waardoor je succesvoller kunt worden. Je bespreekt met elkaar je doelen en deelt de voortgang daarop ook in de groep. Hierdoor blijf je scherp op je doelstellingen en kun je elkaar helpen bij het behalen ervan.

Wat hoef je niet te verwachten?

  • Een Mastermind groep is geen manier om zonder inspanning vooruitgang te boeken. Het is de bedoeling dat iedereen zich inspant en zo deelneemt aan de te boeken successen van alle leden;
  • Het is geen theekransje. Tijdens een sessie van de groep komen vooraf bepaalde agendapunten en actiepunten van de leden aan de orde;
  • De groep is niet vrijblijvend. Lid worden brengt bepaalde verplichtingen met zich mee. Eén ervan is het bijwonen van de Mastermind sessies.

Wat kun je wel verwachten van een Mastermind groep?

Hoewel er verschillende doelen in een Mastermind groep kunnen bestaan, mag ieder lid van een Mastermind groep verwachten dat alle leden zich voor het succes van iedereen in zullen spannen. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken, te brainstormen, te sparren of netwerken te delen.

Dit kun je verwachten van een Mastermind groep:

  • Iedereen is transparant over het behalen van zijn/haar doelen. Voortgang delen is essentieel om ook feedback te krijgen en vooruit te kunnen.
  • Iedereen helpt elkaar. Elk individu komt aan bod om zijn/haar doelen en voortgang te bespreken en feedback te vragen. De rest luistert en geeft nieuwe input.
  • Professionaliteit. Iedereen is professioneel, zodat afspraken worden nagekomen, iedereen op tijd is, en er serieus met input en feedback wordt omgegaan.
  • De groep bestaat idealiter uit 4-7 personen.
  • De groep is exclusief, waardoor niet zomaar iedereen wordt toegelaten tot een groep.
  • Alles wat gedeeld wordt is vertrouwelijk, dus de informatie binnen de groep blijft ook echt binnen de groep.

Wat heeft een groep te bieden?

In een Mastermind groep leer je om de door jou gestelde doelen te bereiken op een zo effectief mogelijke manier. Door ervaringen met gelijkgestemden te delen, kunnen alle leden van de groep hun voordeel doen met de successen en minder succesvolle acties van de anderen. Daardoor bereik je sneller de doelen die je hebt gesteld en kan jouw bedrijf sneller en gecontroleerd groeien.

Zijn de groepssessies online of offline?
Beide zijn mogelijk. Het hangt een beetje van de samenstelling van de groep af. Indien de leden ver uit elkaar wonen kan ervoor gekozen worden om de sessies vaker online te houden. Ook het combineren is een goede optie, zeker in deze tijd. Je kunt bijv. 2-wekelijks een korte online sessie houden en één keer in de maand ontmoet je elkaar alsnog fysiek. 

Wie stelt een Mastermind groep samen?
Je kunt zelf je eigen Mastermind groep samenstellen, je aansluiten bij een bestaande Mastermind groep, of deelnemen aan de Mastermind groep met een coach waar jij een goed gevoel bij hebt. 

Dat laatste is misschien wel de manier waarop je het snelste resultaat boekt. De coach zorgt ervoor dat er een goede samenstelling van de groep wordt gemaakt, dat de sessies structuur hebben, constructief blijven en dat er overkoepelende onderwerpen worden geïdentificeerd en aangepakt. Bovendien kan de coach ook individueel door de leden van de groep worden benaderd. 

Zijn de verwachtingen duidelijk?

Sluit je dan nu aan bij een van onze Mastermind groepen

Geef een reactie